Archiwum kategorii: Prasy mechaniczne

Prasy mechaniczne to dział obejmujący wszystkie prasy o napędzie mechanicznym, bez siłowników hydraulicznych i pneumatycznych. Maszyny mieszczące się w tej kategorii to prasy mimośrodowe, prasy kolanowe i cierno-śrubowe. Prezentujemy tu ich budowę, określamy przeznaczenie i omawiamy wady i zalety.

Prasy mechaniczne – rodzaje

Prasy mechaniczne możemy sklasyfikować według kilku cech. Najbardziej popularny podział dotyczy rodzaju napędu suwaka i według tego podziału możemy wyróżnić prasy: mimośrodowe, kolanowe i śrubowe. Drugi znany podział dotyczy budowy korpusu. Tutaj wyróżniamy prasy bramowe (ramowe) i wysięgowe. Prasy mechaniczne przeznaczone są najczęściej do wykonywania operacji tłoczenia, wykrawania, wybijania, gięcia, prostowania i kucia.