Prasy mechaniczne – rodzaje

Prasy mechaniczne możemy sklasyfikować według kilku cech. Najbardziej popularny podział dotyczy rodzaju napędu suwaka i według tego podziału możemy wyróżnić prasy: mimośrodowe, kolanowe i śrubowe. Drugi znany podział dotyczy budowy korpusu. Tutaj wyróżniamy prasy bramowe (ramowe) i wysięgowe. Prasy mechaniczne przeznaczone są najczęściej do wykonywania operacji tłoczenia, wykrawania, wybijania, gięcia, prostowania i kucia.

Najpopularniejszymi prasami mechanicznymi na rynku metalowym są prasy mimośrodowe. Prasy mimośrodowe różnią się od pras korbowych (obecnie coraz rzadziej spotykanych) przede wszystkim tym, że mają regulowany skok suwaka, a w prasach korbowych skok suwaka jest stały. Prasy mimośrodowe wykorzystywane są głównie do wykrawania ale także do operacji takich jak gięcie czy ciągnienie. Budowane są najczęściej jako maszyny wysięgowe o sile nacisku do 400 ton.

Prasa mimośrodowa ZTS LE 160 C
Prasa mimośrodowa ZTS LE 160 C

Napęd suwaka realizowany poprzez zamianę ruchu obrotowego na ruch liniowy. Ruch obrotowy koła zamachowego, w chwili zadziałąnia sprzęgłą, przeniesiony jest na wał korbowy, który jest połączony z korbowodem. Dalej, korbowód połączony jest przegubem kulowym lub panewką z suwakiem i ruch zostaje przeniesiony na suwak, który wykonuje ruch posuwisto zwrotny.

Prasy kolanowe cechuje sztywny korpus. Ich praca odznacza się dużą dokładnością, co niewątpliwie związane jest z ich nietypową budową oraz działaniem, tj. stykaniem się narzędzia z obrabianym przedmiotem w dłuższym czasie, niż podczas obróbki na innych prasach. Stosowane są najczęściej do wyciskania, wybijania, dotłaczania i dogniatania. Ruch obrotowy koła zamachowego przenosi się bezpośrednio na układ kolanowy wyzwalając posuwisto-zwrotny ruch suwaka.

PRASA KOLANOWA KB 5530 100 TON
PRASA KOLANOWA KB 5530 100 TON

Innym rodzajem pras mechanicznych są prasy śrubowe cierne. Znajdują one zastosowanie nie tylko podczas takich prac jak gięcie, prostowanie, wykrawanie czy ciągnienie, ale też wykorzystywane są w procesie kucia do produkcji odkuwek matrycowych. Prasy te mają budowę przypominającą ręczne prasy balansowe. W prasach balansowych to człowiek wyzwalał ruch koła zamoachowego, do którego przymocowana jest śruba i dalej suwak. W prasach cierno-śrubowych napęd koła zamachowego realizowany jest poprzez tarcze sprzęgłowe.

PRASA ŚRUBOWA FB 1732 A 160 TON
PRASA ŚRUBOWA FB 1732 A 160 TON

Do podziału pras mechanicznych można zastosować drugą systematykę, zależną od budowy korpusu. Według tego podziału wyróżnić możemy prasy wysięgowe i ramowe (bramowe), mające inaczej skonstruowany korpus. Zaletą pras ramowych jest niewątpliwie duża sztywność korpusu, która pozytywnie wpływa na jakość wykonywanych na maszynie produktów. Suwak porusza się w bramie – jest otoczony ścianami korpusu – przez co cału układ jest bardzo sztywny. Wśród takich maszyn można wyróżnić prasy jednopunktowe i wielopunktowe, w których suwak dociskany jest jednym lub wieloma korbowodami. Prasy wysięgowe mją korpus w kształcie litery C – co zapewnia lepszy dostęp do suwaka ale zmniejsza sztywność korpusu. Prasy takie mogą mieć stoły połączone na stałe z korpusem, albo też stoły nastawne, których wysokość jest regulowana. Korpusy takich pras mogą być stałe lub uchylne.

Wśród pras na uwagę zasługują także automatyczne prasy szybkobieżne z dolnym napędem. Maszyny te mają stosunkowo mały skok i doskonale sprawdzają się podczas produkcji na wielką skalę, szczególnie detali wykrawanych z taśmy. Szybkość ich pracy związana jest z tym, że mogą one w czasie jednego skoku suwaka realizować wiele zabiegów obróbczych – takie jak gięcie, wycinanie, czy wytłaczanie – a po wykonaniu każdego zadania przesuwają one obrabiany materiał do następnego gniazda matrycy.

PRASA AUTOMATYCZNA SZYBKOBIEŻNA Z DOLNYM NAPĘDEM PAD 25 A
PRASA AUTOMATYCZNA SZYBKOBIEŻNA Z DOLNYM NAPĘDEM PAD 25 A

Istotnym parametrem podczas pracy prasy mechanicznej jest jej nacisk. Nacisk nominalny prasy to maksymalny, dopuszczalny nacisk, który nie uszkodzi konstrukcji prasy.