Frezarka narzędziowa CNC AVIA FNE 50 N kontra Frezarka Jafo FYN 50 CNC

Wiele firm na rynku polskim produkuje obecnie frezarki do obróbki przedmiotów metalowych. Liderem wśród nich jest Jarocińska Fabryka Obrabiarek JAFO i Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Firmy te produkują frezarki CNC, z zaawansowanym sterowaniem numerycznym, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów, z racji wielu walorów jakie posiadają. Główną zaletą tych maszyn jest przede wszystkim posiadanie sterowania cyfrowego, które umożliwia zaprogramowanie poszczególnych cyklów pracy, a tym samym znacznie przyspiesza ich pracę, ograniczając przy tym udział operatorów przy wykonywaniu zabiegów obróbczych.

Zarówno frezarka narzędziowa CNC AVIA FNE 50 N TNC 360, jak i frezarka CNC JAFO FYN 50 to podobne maszyny, odznaczające się dużą precyzją podczas frezowania, mimo że ich działanie podczas obróbki cechują różne parametry pracy. Obie maszyny są frezarkami wspornikowymi tzn. posuw stółu w osi pionowej realizowany jest poprzez pionową śrubę napędową. 

FREZARKA NARZĘDZIOWA AVIA FNE 50 N
FREZARKA NARZĘDZIOWA CNC AVIA FNE 50 N
FREZARKA JAFO FYN 50 CNC
FREZARKA JAFO FYN 50 CNC

Frezarka narzędziowa CNC AVIA FNE 50 N TNC 360 ma możliwość wykonywania zabiegów nie tylko z wrzeciona pionowego, ale też poziomego. Szybkie przestawianie się z jednego rodzaju frezowania na drugie umożliwia wbudowane we frezarce transportowe ramię głowicy. W przeciwieństwie do frezarki CNC JAFO FYN 50 ma też bezstopniowo nastawne posuwy, a także szeroki zakres obrotów.

Pracę frezarki Jafo charakteryzuje za to możliwość wykonywania obróbki w cyklu automatycznym z tak zwaną interpolacją liniową lub kołową, w trójwymiarowej przestrzeni. Frezarka AVIA posiada z kolei system do pomiaru kątów obrotów wrzeciona. Cechuje ją również duża sztywność, która sprawia, że frezowanie narzędziami z ostrzami z węglików spiekanych przebiega niezwykle sprawnie. Frezarki tego typu wyposażone są w centralny olejowy system smarowania, przeznaczony do smarowania nie tylko prowadnic, ale i przekładni śrubowo-tocznych. Ich układ chłodzenia z elektropompką ułatwia chłodzenie, w czasie realizacji zabiegów frezarskich.

We frezarce Jafo FYN 50 CNC wrzeciennikiem jest belka, która jest napędzana własnym napędem. Jest ona przesuwana w sposób mechaniczny po poziomych prowadnicach stojaka maszyny. Co ciekawe, wyposażona jest ona w liniały pomiarowe i system, który umożliwia szybką wymianę narzędzi. Podobnie zresztą jak frezarka narzędziowa AVIA, która także zapewnia szybką wymianę narzędzi, a przyczynia się do tego zamontowany w niej tak zwany sprężynowo-hydrauliczny system ich mocowania.

Frezarka narzędziowa CNC AVIA FNE 50 N TNC 360 oraz frezarka Jafo FYN 50 CNC, dzięki wyposażeniu w sterowanie numeryczne Heidenhain TNC doskonale nadają się w fabrykach, zakładach produkcyjnych i narzędziowych do prac przy produkcji jednostkowej, jak i masowej – do realizowania nawet bardzo szczegółowej obróbki wykrojników, form etc.

Podstawowa różnica w budowie w/w frezarek polega na posiadaniu przez nie innych stołów. Frezarka CNC Jafo FYN 50 wyposażona jest tylko w poziomy stół o powierzchni ok. 500×1400 mm, natomiast frezarka narzędziowa CNC AVIA FNE 50 N TNC 360 ma stół poziomy i pionowy, z których większą powierzchnię mocowania posiada stół poziomy o wielkości ok. 500×1000 mm, wadze 250 kg i maksymalnym obciążeniu nawet do 500 kg. Jeśli chodzi o maksymalny kąt skrętu głowicy, to w obydwu porównywanych frezarkach wynosi on podobnie +-45 stopni.

Inaczej jest w przypadku obrotów wrzeciona, bo we frezarce JAFO wynoszą one maksymalnie ok. 1800 obr/min., natomiast frezarka AVIA może podczas pracy osiągnąć aż ok. 4000 obr/min.

Moc wrzeciona tych dwóch maszyn też się różni, ponieważ frezarka narzędziowa CNC AVIA ma moc wrzeciona 7,5 kW, a frezarka CNC JAFO 5,5 kW, przy całkowitej mocy zainstalowanej we frezarce AVIA ok. 15 kW, a we frezarce JAFO do 19 kW.

Frezarka JAFO waży ok. 4500 kg, gdzie – porównywalna do niej frezarka AVIA aż o 1,5 tony mniej.

Korzystniej dla frezarki CNC JAFO wypada porównanie wielkości stołów. Powierzchnia stołu roboczego Frezarki FYN 50 wynosi 1400 x 500 mm, a frezaki FNE 50N wynosi 1000 x 500 mm. Maksymalne długości posuwów obu maszyn są takie same i wynoszą dla osi X 800 mm i dla osi Y 500 mm.

W sprzedaży pojawia się też bogate, dodatkowe oprzyrządowanie frezarek CNC AVIA, które to umożliwia wykonywanie przez nie bardziej złożonych, często specjalistycznych operacji frezarskich. Do tego typu dodatkowego wyposażenia może należeć na przykład belka czy podtrzymka. Są one niezbędne przy obróbce wykonywanej z poziomego wrzeciona, wykonywanej frezem umieszczonym na długim trzpieniu, podpartym w czasie frezowania w podtrzymce.

Podsumowując, wielość możliwości zastosowania oraz nowoczesne sterowanie numeryczne frezarki CNC AVIA FNE 50 N TNC 360 i frezarki CNC JAFO FYN 50 sprawiają, że obydwie obrabiarki doskonale sprawdzają się podczas pracy zarówno średnioseryjnej, jak i produkcji na wielką skalę. Układy sterowania, w które są one wyposażone, zlokalizowane są w umieszczonych na nich szafach sterowniczych. I co istotne, maszyny te posiadają również wygodne skrętne pulpity z monitorami, wyświetlające poszczególne parametry cykli pracy i przyciski, dzięki którym możliwe jest sprawne sterowanie maszynami, w różnych warunkach pracy.

FREZARKA NARZĘDZIOWA AVIA FNE 50 N
FREZARKA NARZĘDZIOWA CNC AVIA FNE 50 N
FREZARKA JAFO FYN 50 CNC
FREZARKA JAFO FYN 50 CNC