Sterowanie frezarek CNC

Frezarki CNC to maszyny sterowane komputerowo (Computer Numerical Control). Dzięki zastosowaniu komputerów w sterowaniu maszynami wszystkie operacje związane z pomiarami i pozycjonowaniem przejęły komputery. Dodatkowo komputery zajęły się obliczaniem ruchów złożonych czyli poruszaniem np. narzędzia w dwóch osiach jednocześnie – co dla człowieka jest niewykonalne (z uzyskaniem precyzji).

Obecnie w powszechnym użyciu mamy frezarki trzy, cztero i pięcio osiowe co oznacza, że sterowanie CNC może sterować tyloma osiami. Trzeba tu dodać, że nie zawsze wszystkie osie sterowane są synchronicznie (wszystkie na raz). W prostszych wersjach sterowania CNC umożliwiają obsługę synchroniczną np. trzech osi a czwarta oś (np. stół obrotowy) jest osią indexowaną.

Najpopularniejsze firmy produkujące sterowania CNC to:

Siemens, Fanuc, Heidenhain, Fagor.

Sterowanie CNC FAGOR 8055 TC (z cyklami)
Sterowanie CNC FAGOR 8055 TC (z cyklami)
Sterowanie CNC-3D Fanuc 180i-MB
Sterowanie CNC-3D Fanuc 180i-MB
Sterowanie CNC Heidenhain TNC 426 PF
Sterowanie CNC Heidenhain TNC 426 PF
Sterowanie CNC Heidenhain TNC 426 CB
Sterowanie CNC Heidenhain TNC 426 CB
Sterowanie CNC HEIDENHAIN TNC 124
Sterowanie CNC HEIDENHAIN TNC 124
Sterowanie CNC HEIDENHAIN TNC 407
Sterowanie CNC HEIDENHAIN TNC 407
Sterowanie CNC PRONUM 640 FC
Sterowanie CNC PRONUM 640 FC
Elektroniczne kółko ręczne do ręcznego sterowania maszyną.
Elektroniczne kółko ręczne do ręcznego sterowania maszyną.