Prasy hydrauliczne wysięgowe

Prasy hydrauliczne wysięgowe to maszyny, których korpus ma kształt litery C. Dzięki takiej budowie korpusu operator ma dostęp do maszyny i obrabianego detalu z trzech stron. To niewątpliwa zaleta ale otwarta konstrukcja korpusu (kształt litery C) jest mniej sztywna od konstrukcji bramowych. Często przy maksymalnych siłach nacisku obserwować można rozginanie się korpusu prasy wysięgowej. Sytuacja taka ma miejsce w prasach, których korpus wykonany jest ze spawanych płyt stalowych. Sytuacja taka nie zachodzi gdy korpus jest odlewany z żeliwa – korpus taki musi być tak obliczony i tak gruby żeby nie pękł podczas maksymalnego nacisku. Hydrauliczne prasy wysięgowe z korpusem żeliwnym będą sztywne ale też będą cięższe i będą miały stosunkowo mniejsze wysięgi.

Konstrukcja wysięgowa prasy hydraulicznej pozwala na wykonywanie różnych prac warsztatowych z udziałem operatora. Do takich operacji zaliczamy wszelkie operacje ręczne: prostowanie konstrukcji, wciskanie tulejek, panewek czy łożysk itp. Prasy te w mniejszym stopniu niż bramowe ale także są wykorzystywane do tłoczenia i wykrawania.

Do dużych zalet pras hydraulicznych należą :
1. Zachowanie stałej prędkości ruchu suwaka w czasie trwania procesu odkształcania
2. Niezależność siły nacisku od położenia suwaka
3. Płynna regulacja prędkości suwaka
4. Płynna regulacja siły nacisku
5. Prosta regulacja wielkości skoku suwaka
6. Dostęp do suwaka z trzech stron

Do wad pras hydraulicznych należą:
1. Wrażliwość na niesymetryczne obciążenie suwaka
2. Elastyczność spawanych korpusów
3. Wrażliwość tłoczyska na uszkodzenia mechaniczne

Przykładem prasy z korpusem spawanym, jest popularna i powszechnie uznawana za maszynę  o udanej konstrukcji prasa PYE 63 S 1, natomiast przykładem  prasy o żeliwnym korpusie jest niżej prezentowana prasa Galdabini 80.

PRASA HYDRAULICZNA WYSIĘGOWA 250 T P6334A
PRASA HYDRAULICZNA WYSIĘGOWA 250 T P6334A
Prasa hydrauliczna wysięgowa Galdabini 80
Prasa hydrauliczna wysięgowa Galdabini 80
Prasa hydrauliczna wysięgowa PH-Wn 100
Prasa hydrauliczna wysięgowa PH-Wn 100
PRASA HYDRAULICZNA WYSIĘGOWA PH-WN 40
PRASA HYDRAULICZNA WYSIĘGOWA PH-WN 40